Wat doet AGORA?

AGORA is sinds 2005 actief als Academische Werkplaats Publieke Gezondheid voor de regio Gelderland. Wij zijn een samenwerkingsverband van GGD Noord- en Oost-Gelderland, de 22 gemeenten uit de regio Noord- en Oost-Gelderland en Wageningen UR. AGORA is gespecialiseerd in toegepast onderzoek op het gebied van de publieke gezondheid.

AGORA is een duurzame samenwerking tussen universiteit, praktijkorganisaties en gemeenten. Wij ontwikkelen (kosten-)effectieve beleidsprogramma’s en vertalen kennis uit de wetenschap direct naar de praktijk. Ook vertalen we beleidsproblemen in concrete onderzoeksvragen. Dit levert antwoorden op waar u direct mee aan de slag kunt. Het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid is een onderdeel van AGORA. Het Evaluatiebureau onderzoekt het proces en de effectiviteit van lopend beleid.

De dienstverlening van AGORA bestaat bijvoorbeeld uit het initiëren van gezamenlijke onderzoeksprojecten, het organiseren van netwerkbijeenkomsten rondom een thema of het geven van resultaatgerichte workshops.

De thema's waar wij ons op richten:

Gezond ouder worden (1).png gezond opgroeien.png sociaal domein.png evaluatiebureau.png

Het effectief bundelen van krachten is wat ons drijft.