Families met een lage sociaaleconomische status

gezonde-school-5.jpg

Twee projecten binnen dit thema zijn:

- Simpel-Fit!

- Ouderbetrokkenheid bij de jeugdgezondheid