Monitors

Binnen de regio Noord- en Oost-Gelderland worden er drie doelgroepen eens in de vier jaar gemonitord vanuit de GGD. Het gaat hierbij om de kindermonitor, de jeugdmonitor en de monitor volwassenen en ouderen. Hierdoor kan de GGD ontwikkelingen in gezondheid, welzijn en leefstijl volgen en kunnen gemeenten hun beleid baseren op cijfers.

emovo.png

Een overzicht van de onderwerpen per monitor kun je hier vinden.

Kindermonitor: ouders van kinderen 0-12 jaar
Hoe gaat het met de kinderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland? Hoe is het thuis? Hoe ervaren hun ouders de opvoeding? Hoe gezond leven zij? Zijn ze weerbaar of worden ze gepest? Bewegen ze voldoende of brengen ze teveel tijd door achter een beeldscherm?

Antwoorden op deze en vele andere vragen komen uit de resultaten van de Kindermonitor. De kindermonitor is een grootschalig vragenlijstonderzoek onder ouders van kinderen oner de 12 jaar in de regio. Bij deze monitor werkt GGD NOG samen met de regionale organisaties voor jeugdgezondheidszorg: Icare, Vérian, Yunio en CJG Apeldoorn.

Jeugdmonitor E-MOVO: middelbare scholieren klas 2 en 4
E-MOVO staat voor Elektronische Monitoring en Voorlichting. Via een vragenlijst op school worden gegevens verzameld over gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. Na het invullen van de vragenlijst krijgen de leerlingen een persoonlijk gezondheidsprofiel en persoonlijke gezondheidsadviezen. Doel van het advies is om leerlingen op een laagdrempelige manier bewust te maken van hun eigen gedrag en tips te geven over een gezonde leefstijl.

Monitor volwassenen en ouderen: zelfstandigwonende inwoners van 19 jaar en ouder
De Monitor volwassenen en Ouderen is een onderzoek onder inwoners van 19 jaar en ouder in Noord- en Oost-Gelderland. De deelnemers ontvangen een vragenlijst met vragen over hun gezondheid, welzijn en leefstijl. Na het invullen van de vragenlijst kunnen de deelnemers kiezen om een advies op maat te krijgen met persoonlijke gezondheidsadviezen. Bij deze monitor werkt de GGD samen met de anderen GGD'en in Nederland, GGD GHOR NL, RIVM en CBS.  

Rol AGORA
De rechte tellingen uit de monitors geven interessante informatie voor gemeenten, waarop zij het beleid kunnen baseren. Echter, er is veel meer mogelijk met zo'n grote database. Zo worden de gegevens van de verschillende monitors gebruikt voor verdiepend wetenschappelijk onderzoek. Door het uitvoeren van cluster-analyses of andere multivariate berekeningen kan AGORA de kennis uit de monitors benutten voor het ontwikkelen en evalueren van wetenschappelijke interventies. Deze analyses worden vaak uitgevoerd door studenten voor hun afstudeer thesis of stage. Aan de rechterkant zijn twee voorbeelden te vinden van onderzoek door studenten.

Meer informatie:
Regionaal projectleider: Henriëtte Hoeven, h.hoeven@ggdnog.nl
Adviseur: Monique L’Hoir, m.lhoir@ggdnog.nl