Gezond ouder worden (GOW)

Doel van het programma Gezond Ouder Worden is het vergroten van sociale participatie en het verminderen van eenzaamheid onder ouderen.

Het project
Het programma zoekt de verbinding tussen bestaande netwerken en activiteiten en manieren om ook de meer kwetsbare oudere te werven voor activiteiten waarbij men elkaar kan ontmoeten. Een voorbeeld hiervan is ‘Voor Elkaar in de Buurt’. Hierin werden sociaal actieve ouderen gevraagd om iets te organiseren voor hun sociaal minder actieve oudere buurman of buurvrouw.

Rol AGORA
Het totale programma Gezond Ouder Worden, de afzonderlijke projecten van het programma en de netwerken die lokaal ontstaan en groeien zijn onderwerp van evaluatieonderzoek door AGORA.

Meer informatie
Projectleider: Irene Linders, i.linders@ggdnog.nl