ProMuscle in de praktijk

ProMuscle richt zich op fragiele ouderen en zorgt door middel van progressieve krachttraining en extra eiwitinname voor een toename in spierkracht, spiermassa en verbetering van fysiek functioneren.

56d48f09-6cf3-42c8-af3d-a3e02e0fb11a_20101004-Promuscle2_530x228.jpg

Het project

Het project ‘ProMuscle in de praktijk’ omvat de vertaling van het effectieve programma ProMuscle, krachttraining in combinatie met eiwitinname via de voeding voor kwetsbare ouderen, naar de dagelijkse (zorg)praktijk. Het programma heeft in een klinische setting laten zien dat het al na 24 weken leidt tot 40% méér spierkracht, 1.3 kg méér spiermassa en sterke verbetering in fysiek functioneren.

De vertaling resulteerde in een draaiboek dat de implementatie van ProMuscle in de praktijk beschrijft. Dit draaiboek is in 2015 getest in een pilotstudie in de praktijk van Zorggroep Noordwest-Veluwe. Na deze succesvolle pilot is in 2016 een grote effectiviteitstudie gestart. In een multicenter gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek wordt het aangepaste ProMuscle programma getest op effectiviteit, uitvoerbaarheid en kosteneffectiviteit in de praktijk. Na deze studie is duidelijk of het aangepaste programma ook in de praktijk effectief is op het verbeteren van onder andere fysiek functioneren van thuiswonende ouderen. Vanaf 2019 zal gewerkt worden aan de presentatie en borging van dit programma met stakeholders.

Rol AGORA

De expertise van AGORA op het gebied van het vertalen van bewezen effectieve interventies naar de praktijk is waardevol voor dit project. Het AGORA netwerk faciliteert intensieve samenwerking tussen onderzoekers, praktijkprofessionals van maatschappelijke- en zorgorganisaties, gemeenten en voedingsbedrijven (o.a. FrieslandCampina), en biedt de mogelijkheid om opgedane kennis in de regio (en daarbuiten) te verspreiden.

Positieve ervaringen

Onderstaande video laat ervaringen zien van een aantal deelnemers aan de ProMuscle pilotstudie in 2015.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan


Meer informatie

Ellen van Dongen, ellen.vandongen@wur.nl & Berber Dorhout, berber.dorhout@wur.nl
Wageningen Universiteit

Josien ter Beek, j.terbeek@ggdnog.nl
GGD Noord- en Oost Gelderland