SLIMMER diabetes voorkomen

De gecombineerde leefstijlinterventie SLIMMER richt zich op het duurzaam verbeteren van de leefstijl van mensen met (een verhoogd risico op) obesitas. Dit draagt bij om type 2 diabetes te voorkomen.

78629284 - sterke vrouw.jpg

Het project

Het SLIMMER programma duurt 2 jaar en bestaat uit een voedings- en beweegprogramma van 6 maanden, en een onderhoudsprogramma van 18 maanden. Het programma omvat individuele afspraken en groepsbijeenkomsten. Deelnemers worden begeleid naar lokaal beweegaanbod, en onderstuend door terugkommomenten. Onderwerpen die aan bod komen zijn: voeding, beweging, slaap, stress & ontspanning. De uitvoering is in handen van zorgverleners (huisartsenpraktijk, leefstijlcoach, diëtist en fysiotherapeut) en lokale beweegprofessionals.

De inhoud van het SLIMMER programma in detail:

 • Uitvoering eerste 6 maanden (maand 0-6)

  • Voedingsprogramma - intake en ten minste 3 individuele consulten, plus één groepsbijeenkomst, eindgesprek na 6 maanden
  • Beweegprogramma - intake en individueel beweegprogramma, wekelijks één groepsles van 1 uur, eindgesprek na 6 maanden
  • Buurtsportcoach maakt in maand 5 kennis met de beweeggroep en vertelt over mogelijkheden in de wijk/gemeente
  • Casemanagement - na 1 maand en na 5 maanden neemt de huisartsenpraktijk contact op met de deelnemer en uitvoerders van het voedings- en beweegprogramma
 • Onderhoudsprogramma eerste fase: duur 6 maanden (maand 7-12)

  • Buurtsportcoach begeleidt deelnemers naar lokaal aanbod
  • Na 3 maanden (maand 9): terugkombijeenkomst in groep, met uitvoerders voedings- en beweegprogramma, evt. buurtsportcoach en huisartsenpraktijk
  • Na 6 maanden (maand 12): idem
 • Uitstroomprogramma tweede fase: duur 12 maanden (maand 12-24)

  • In maand 12, 15, 18 en 21: individueel terugkommoment in de huisartsenpraktijk
  • Na 24 maanden: afsluitend individueel terugkommoment in de huisartsenpraktijk

Doelgroep

SLIMMER richt zich op volwassenen met obesitas (BMI 30-40) óf overgewicht (BMI ≥ 25) met een verhoogd risico op type 2 diabetes (prediabeten). Deelnemers worden geselecteerd en geworven door de huisartsenpraktijk.

Erkenning van effectieve aanpak

SLIMMER is een erkende interventie en daarmee een effectieve aanpak. De interventie is erkend op het niveau van goede aanwijzingen voor effectiviteit. SLIMMER staat geregistreerd in het loket gezond leven van het RIVM.

Duurzaam gewichtsverlies

SLIMMER leidt tot een duurzaam gewichtsverlies van 3 kilogram. Ook leidt SLIMMER tot verbeteringen in klinische en metabole risicofactoren, voedingsinname, beweging en kwaliteit van leven. Ruim 90% van de SLIMMER deelnemers maakt het programma af; de uitval is daarmee laag.

SLIMMER in het basispakket zorgverzekeraar

Per 1 januari 2019 wordt de gecombineerde leefstijlinterventie vergoed vanuit de basisverzekering. SLIMMER is een erkende interventie en zeer binnenkort wordt bekend of SLIMMER wordt opgenomen in het basispakket van zorgverzekeraars.

Meer informatie

Josien ter Beek (projectleider): 088 443 3109
slimmer@ggdnog.nl

Klik hier voor de flyer van SLIMMER.