SLIMMER

SLIMMER: Op een slimme manier diabetes voorkomen.

20101004-Promuscle2.jpg

Het project

In het programma SLIMMER werken diverse zorgverleners samen aan het tegengaan van diabetes. In totaal werken 25 huisartsenpraktijken, 16 fysiotherapeuten, 11 diëtisten en diverse sportverenigingen mee aan dit project. Samen begeleiden zij ruim 150 deelnemers.

Uit de eerste resultaten blijkt dat deelnemers zijn afgevallen, slanker in de taille zijn en minder vet op de heupen hebben. Deelnemers zijn fitter en de glucosetolerantie is verbeterd. Opmerkelijk is bovendien dat de helft van de deelnemers aangeeft dat zij fysiek beter in staat is om actief deel te nemen aan de samenleving. Zorgverleners én deelnemers beoordelen SLIMMER positief, met een 8 gemiddeld.

Rol AGORA

AGORA begeleidt de implementatie van SLIMMER met proces- en effectevaluatie en economische evaluatie. Dit is een promotiestudie gefinancierd door ZonMw en Diabetesfonds.

Bij de implementatie van SLIMMER is er intensief samengewerkt met gezondheidsbevorderaars van de GGD. De eerste stap was het maken van een vertaalslag van de bewezen effectieve SLIM-study naar een bruikbaar programma voor in de praktijk. Welke elementen uit SLIM konden zo overgenomen worden en waar was aanpassing nodig? Welke professional kon welk onderdeel van het programma het beste uitvoeren? Deze stap resulteerde in een uitgewerkt draaiboek voor elke betrokken professional, welke vervolgens is toegelicht tijdens een kick-off training. Daarnaast zijn er gaandeweg de implementatie nieuwe onderdelen ontwikkeld, zoals een uitgebreid uitstroomprogramma voor deelnemers. Ook dit nieuwe onderdeel is meegenomen in het onderzoek.

SLIMMER is dus een vruchtbare samenwerking tussen onderzoek en gezondheidsbevordering.


Resultaten

De definitieve resultaten van de wetenschappelijke evaluatie worden in 2015 verwacht.


Meer informatie

Projectleiders:

Ir. S.C. (Sofieke) van Oord-Jansen, s.jansen@ggdnog.nl

Drs. J. (Josien) ter Beek, j.terbeek@ggdnog

Promovendus: Ir. G. (Geerke) Duijzer, geerke.duijzer@wur.nl