Eet & Beweegmonitor

Een E-Health instrument voor het monitoren van voedingsstatus en beweging van thuiswonende ouderen.

Gezond-ouder-worden1.jpg

Het project
PhysioDom HDIM (Nederlandse naam: Eet & Beweegmonitor) is een Europees project dat zich richt op het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een E-health instrument voor het monitoren van voedingsstatus en beweging bij thuiswonende ouderen. Het doel van de Eet & Beweegmonitor is een vroegtijdige signalering van ondervoeding en inactiviteit, zodat er op tijd passend advies of zorg kan worden geboden. Vroegtijdige signalering gebeurt door middel van metingen die de oudere zelf thuis uitvoert. Hiervoor ontvangt men meetinstrumenten zoals een weegschaal, tablet en stappenteller. De resultaten van de metingen en feedback daarop worden weergegeven op de televisie van de deelnemer. Een zorgverlener wordt automatisch geattendeerd op ongunstige veranderingen in bijvoorbeeld gewicht of voedingsstatus, zodat er tijdig zorg kan worden verleend.

Voor de implementatie van het project heeft de Wageningen Universiteit samen gewerkt met zorgorganisatie Zorggroep Noordwest-Veluwe. Na een succesvolle pilotstudie in 2015 is er in de periode 2016-2017 een grootschalige effectstudie uitgevoerd. De verzamelde data worden geanalyseerd, en medio 2019 zullen de resultaten gepresenteerd worden in een proefschrift.

Meer informatie
Marije van Doorn (promovendus), marije.vandoorn@wur.nl
Wageningen Universiteit

Bekijk ook eens dit filmpje over het PhysioDom Project 2016:
Filmpje gemaakt door Teuni Rooijackers

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan