ProMuscle voor migrantenouderen (ProMIO)

Een project met als doel een beweeg- en voedingsprogramma te ontwikkelen speciaal gericht op de behoeften van migrantenouderen en hun behandelaars, de fysiotherapeuten en diëtisten.

Ouderen sporten.jpg

Het aantal migrantenouderen neemt sterk toe. Zij hebben vaak een slechtere gezondheid dan autochtone ouderen. Zo komen chronische ziekten zoals obesitas en diabetes type 2 vaker voor. Een van de belangrijkste onderliggende oorzaken van deze ziekten is sarcopenie, verlies van spiermassa en fysiek functioneren van ouderen. Te weinig bewegen en een inadequate eiwitinname spelen een essentiële rol bij sarcopenie. Specifieke aandacht voor migrantenouderen is gewenst, omdat gezondheidsproblemen veel eerder - soms wel 20 jaar - optreden dan in de autochtone groep ouderen.

Het project
Naar aanleiding van de succesvolle resultaten van ProMuscle is dit beweeg- en voedingsprogramma aangepast naar de behoeften van migrantenouderen, fysiotherapeuten en diëtisten: het ProMIO project. Middels focusgroepen zijn de behoeften van professionals en migrantenouderen onderzocht en voorspellers van beweeg- en voeding gedrag in kaart gebracht. Tevens is het fysiek functioneren, lichaamssamenstelling, beweeg- en voedingspatroon van verschillende migrantenouderen populaties geanalyseerd.

Middels een pilotstudie in Amsterdam en Apeldoorn wordt het ProMIO programma in de praktijk geëvalueerd op proces, haalbaarheid en bruikbaarheid voor de professional en migrantenouderen en wordt de effectiviteit op sarcopenie uitkomsten getoetst. De resultaten zullen worden gecommuniceerd naar de beroepsvelden en worden ingebed in het hbo-onderwijs.

Het project wordt uitgevoerd door een breed consortium waarin de HvA, AMC en VUmc in Amsterdam, Wageningen U&R, de GGD’en van Amsterdam en Noord- en Oost-Gelderland en lokale diëtisten en fysiotherapeuten participeren. Het project wordt gefinancierd met subsidie van het Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (RAAK-mkb).

Meer informatie
Sunay Nuraydin, s.nuraydin@ggdnog.nl
GGD Noord- en Oost-Gelderland