Sociaal domein

Voor de toekomst wil AGORA met haar onderzoek verder aansluiten en bijdragen aan de grote vraagstukken van gemeenten in het sociale domein.

Momenteel doen wij in vier gemeenten ervaringen op in pilot-projecten. Zo monitoren en evalueren wij in de gemeente Doetinchem het beleid in het Sociaal Domein. In de gemeente Oldebroek hebben wij een doelenboom opgesteld om zo de doelstellingen binnen het preventief jeugdbeleid meetbaar te maken.
Het AGORA Netwerk ‘Sociaal Domein’ gebruikt deze ervaringen en verkent verder met gemeenten, GGD en Wageningen Universiteit waar kansen liggen voor gezamenlijk onderzoek.

Lopende projecten binnen het Sociaal domein zijn bijvoorbeeld: