Sociaal domein

AGORA wil met haar onderzoek verder blijven aansluiten en bijdragen aan de grote vraagstukken van gemeenten in het sociale domein.

Voorbeelden van projecten binnen het Sociaal domein zijn: