Pilot Buurtzorg Jong

De gemeente Putten is in 2013 gestart met een pilot Buurtzorg Jong. Buurtzorg Jong ondersteunt gezinnen die problemen ervaren bij het opgroeien en opvoeden van kinderen tussen de 0-23 jaar.

Buurtzorg-Jong.jpg

Buurtzorg Jong is erop gericht om een gezin zo snel en compleet mogelijk te helpen zodat het zelfstandig verder kan. Het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid heeft de pilot geëvalueerd. Buurtzorg Jong blijkt goed aan te sluiten bij de nieuwe kaders die worden gesteld met de transitie jeugdzorg:

  • vroegtijdig signaleren; eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid;
  • het sociale netwerk van het gezin benutten; en één gezin, één plan, één regisseur. 

Meer informatie

Website van het Evaluatiebureau