Meerwaarde van AGORA

Wij bieden beleidsmakers en maatschappelijke professionals in de regio de meest actuele kennis van publieke gezondheidsthema’s en ontwikkelen met toegepast onderzoek voortdurend nieuwe, bruikbare kennis voor programma’s en interventies. Dat biedt u de volgende voordelen:

Efficiënter en effectiever beleid
AGORA levert een bijdrage in elke fase van het beleidsvormingsproces. We geven een getoetste onderbouwing voor nieuw te vormen beleid, ontwikkelen of verbeteren publieke gezondheidsprogramma’s en brengen effectiviteit in kaart. Deze werkwijze leidt tot kostenbesparingen.

Ontwikkeling van producten en interventies
AGORA selecteert en ontwikkelt met behulp van onderzoek de meest effectieve beleidsinstrumenten. We ontwikkelen nieuwe interventies, passen bestaande interventies aan op de lokale context en vertalen bewezen effectieve interventies naar de praktijk.

Professionalisering door scholing
AGORA draagt bij aan een onderzoekende praktijk (GGD’en) en aan praktijkgericht onderzoek (Wageningen Universiteit). Hierdoor zijn (aankomende) professionals goed (bij-) geschoold op het gebied van voeding, leefstijl en volksgezondheid. Zij hebben ervaring met de uitvoering van de meest actuele onderzoeksmethodieken in een praktijksituatie en kennis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Een breed netwerk
AGORA heeft een uniek netwerk, dat samenwerking tussen regionale partijen mogelijk maakt. Gezamenlijk kunnen deze partijen onderzoek en beleidsverbetering sneller en beter organiseren, doordat contacten snel gelegd zijn en benodigde expertise snel beschikbaar is.