Nieuws

Samen in beweging met kwetsbare bewoners

Gepubliceerd op
28 augustus 2018

AGORA heeft binnen het ZonMw-programma ‘Aan de slag met preventie’ subsidie ontvangen voor het project ‘Samen in beweging met kwetsbare bewoners’.

Het doel van dit project is om te komen tot een gebiedsgerichte aanpak die kwetsbare groepen activeert om te participeren in de lokale (dorps)gemeenschap, en op deze manier volwaardig mee te laten doen in de samenleving. Het gaat hierbij om ouderen, mensen met psychiatrische problematiek of mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Sport en bewegen zullen in deze aanpak een sleutelrol hebben. 

Een breed samenwerkingsverband van (academische) werkplaatsen sociaal domein en publieke gezondheid in Overijssel en Gelderland, GGD, gemeenten en organisaties met expertise op het gebied van welzijn, sport & bewegen gaat met deze opgave aan de slag. Hierdoor kunnen ervaringen uit de praktijk, resultaten van onderzoek én specialistische expertise samen bijdragen aan continue kwaliteitsverbetering, wat zal bijdragen aan het doel om kwetsbare groepen optimaal te laten participeren in de samenleving.  

Meer informatie over dit project is te vinden op onze website.